หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศโรงเรียน เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องสมุด เขียนโดย admgoto 3341
ประกาศโรงเรียน เรื่อง ประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์ เขียนโดย admgoto 3831
ประกาศโรงเรียน เรื่อง รับสมัครชาวต่างชาติเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admgoto 2925
ประกาศรับสมัครบุคคลชาวต่างชาติเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admgoto 3970
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนฯลฯ เขียนโดย admgoto 2504
แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เขียนโดย admgoto 2511
แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการปี2563 เขียนโดย admgoto 2387
ประกาศเรื่องผลการประมูลร้านค้าขายอาหารในโรงเรียน เขียนโดย admgoto 5813

เมนูหลัก

ข้อมูลกลุ่มบริหารงาน

บริการข้อมูล

เครือข่าย 9 เตรียมน้อมฯ