วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย

วันที่ 31 มกราคม 2562 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ได้จัดพิธีเดินสวนสนามของยุวกาชาดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย

โดยมีท่านผู้อำนวยการ ดร.อรสา ทรงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นประธานในพิธี ณ สนามกีฬาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

1 (1).jpg 1 (2).jpg 1 (3).jpg

1 (4).jpg 1 (5).jpg 1 (6).jpg

1 (7).jpg 1 (8).jpg 1 (9).jpg

cover.jpg

morepic