ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ได้จัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ซึ่งตรงกับวันที่ 13 ตุลาคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีคุณูปการต่อปวงชนชาวไทย โดยได้นิมนต์พระสงฆ์ 9 รูปสวดเจริญพรและรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง ณ บริเวณลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5

morepic

เมนูหลัก

ข้อมูลกลุ่มบริหารงาน

บริการข้อมูล

เครือข่าย 9 เตรียมน้อมฯ