โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน ดูงานการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน จังหวัดสระบุรี ตามกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21

เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งมี ผอ.มงคล มีสมภพ อดีต ผอ.สพป.สบ.2 / ผอ.สมนึก เกตุไทย อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม / ผอ.ณัฐนันท์ ดนูพิทักษ์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนระบุรีวิทยา / ผอ.ทวน เที่ยงเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม / ผอ.เชิดพงษ์ ชูพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอการบริหารจัดการของสถานศึกษา โดยมี ดร.วีระพันธุ์ ดอนท้วม ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ พร้อมคณะครู ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมพุทธชาติ

morepic

เมนูหลัก

ข้อมูลกลุ่มบริหารงาน

บริการข้อมูล

เครือข่าย 9 เตรียมน้อมฯ