จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ภายใต้การบริหารงานของ ดร.วีระพันธุ์ ดอนท้วม ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่โรงเรียนและวัดหม่อนหินขาวเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสืบสานประราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

morepic

เมนูหลัก

ข้อมูลกลุ่มบริหารงาน

บริการข้อมูล

เครือข่าย 9 เตรียมน้อมฯ