สานสัมพันธ์บ้าน-โรงเรียน 2/2563

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ได้จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์บ้าน-โรงเรียน” เพื่อประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยมี ดร.วีระพันธุ์ ดอนท้วม ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ นำเสนอนโยบายการบริหารโรงเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพ ทักษะการเรียนรู้ของนักเรียน ณ หอประชุมศรีฝางสวางคบุรี จากนั้นได้ให้ผู้ปกครองแยกย้ายพบคุณครูที่ปรึกษาตามชั้นเรียนของนักเรียนเพื่อรับทราบพฤติกรรมของนักเรียนรายบุคคล

 

morepic

เมนูหลัก

ข้อมูลกลุ่มบริหารงาน

บริการข้อมูล

เครือข่าย 9 เตรียมน้อมฯ