ค่ายครูและนักเรียนแกนนำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ นำโดยดร.วีระพันธุ์ ดอนท้วม ได้จัดกิจกรรม "ค่ายครูและนักเรียนแกนนำคุณธรรมตามหลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักนิติธรรมตามแนวพระบรมราโชบายด้านการศึกษา" ขึ้น และมีผู้บริหาร คณะครู นักเรียน จากโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม

นำโดยนายอำนวย สีนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

 

morepic

เมนูหลัก

ข้อมูลกลุ่มบริหารงาน

บริการข้อมูล

เครือข่าย 9 เตรียมน้อมฯ