9 เตรียมน้อมฯสัมพันธ์

 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ได้จัดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ โดยมี ดร.นิวัฒน์ นาคะเวช ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เป็นเกียรติเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

สำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ 1.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 2. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 3. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 4. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กุนนที 5. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 6. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี 7. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ 8. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา 9. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

morepic

เมนูหลัก

ข้อมูลกลุ่มบริหารงาน

บริการข้อมูล

เครือข่าย 9 เตรียมน้อมฯ