MOU โรงเรียนบ้านขุนฝาง และโรงเรียนบ้านวังดิน

 

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ โดย ดร.วีระพันธุ์ ดอนท้วม ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ทำการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายโรงเรียนคุณภาพ ระหว่างโรงเรียนบ้านขุนฝาง และโรงเรียนบ้านวังดิน

ซึ่งมี นายยุทธชัย พันแพง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนฝาง และนางหนึ่งฤทัย โตมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังดิน ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันในครั้งนี้ด้วย

 

morepic

เมนูหลัก

ข้อมูลกลุ่มบริหารงาน

บริการข้อมูล

เครือข่าย 9 เตรียมน้อมฯ