สัปดาห์วิทยาศาสตร์และกิจกรรมวันอาเซียน2565

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมศรีฝางสวางคบุรี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ได้จัดกิจกรรมการประกวดชุดรีไซเคิล TUNU Social & Science Week และ มอบรางวัลกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-23 สิงหาคม 2565 โดยมีกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกิจกรรมการแข่งขันบูรณาการร่วมกับ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ 1.กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน กิจกรรมการแข่งขันแฟนพันธุ์แท้อาเซียน กิจกรรมการแข่งขันบิงโกอาเซียน กิจกรรมการประกวดชุดรีไซเคิลธีมชุดประจ าชาติอาเซียน) 2.กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์(กิจกรรมแข่งคณิตคิดเร็ว) 3.กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (กิจกรรมการแข่งขัน "Biology Singing Contest2022" กิจกรรมการประกวดภาพวาดดาราศาสตร์ กิจกรรมการประกวดออกแบบชุดรีไซเคิล) และ 4.กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ(กิจกรรมการประกวดการจัดสวนในภาชนะปิดTerrarium) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ และเพื่อพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่นักเรียน อีกทั้งเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถในด้านต่างๆ เพื่อเป็นตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในระดับจังหวัดและระดับเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป

 

morepic

เมนูหลัก

ข้อมูลกลุ่มบริหารงาน

บริการข้อมูล

เครือข่าย 9 เตรียมน้อมฯ