การอบรมสัมมนาเครือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

วันที่ 28 - 30 สิงหาคม 2565 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ได้เข้ารับการอบรมสัมมนาทางวิชาการ “การนำเสนอผลงานนวัตกรรม (Innovation)หรือแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของครูและบุคลากรโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า”

 

morepic

เมนูหลัก

ข้อมูลกลุ่มบริหารงาน

บริการข้อมูล

เครือข่าย 9 เตรียมน้อมฯ