การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานPerformance Agreement :PA

วันที่ 4 กันยายน 2565 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ โดย ดร.วีระพันธุ์ ดอนท้วม ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำรายงาน ประเมินผลการพัฒนางาน ตามข้อตกลง (Performance Agreement :PA) โดยไม่ใช้กระดาษ ให้แก่คณะครูโรงเรียนในจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งมี ดร.มาราศรี มีโชค ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ด้วย

 

morepic

เมนูหลัก

ข้อมูลกลุ่มบริหารงาน

บริการข้อมูล

เครือข่าย 9 เตรียมน้อมฯ