ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านโคนพิทยา

วันที่ 4 กันยายน 2565 โรงเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ โดย ดร.วีระพันธุ์ ดอนท้วม ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านโคนพิทยา ซึ่งเข้าศึกษาดูงานในเรื่องของการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ศูนย์การเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

 

morepic

เมนูหลัก

ข้อมูลกลุ่มบริหารงาน

บริการข้อมูล

เครือข่าย 9 เตรียมน้อมฯ