รับการคัดเลือกสถานศึกษา IQA AWARD

วันที่ 6 กันยายน 2565 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ เข้าร่วมรับการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2564

 

morepic

เมนูหลัก

ข้อมูลกลุ่มบริหารงาน

บริการข้อมูล

เครือข่าย 9 เตรียมน้อมฯ