การนิเทศโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ 2565

วันที่ 27 กันยายน 2565 ได้มีคณะกรรมการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการลูกเสือผ่านโรงเรียนต้นแบบลูกเสือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเหนือ โดยมี ดร.วีระพันธุ์ ดอนท้วม ผู้อำนวยการโรงเรียน ต้อนรับคณะกรรมการในครั้งนี้ ณ ห้องชงโคขาว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

 

morepic

เมนูหลัก

ข้อมูลกลุ่มบริหารงาน

บริการข้อมูล

เครือข่าย 9 เตรียมน้อมฯ