โรงเรียนนาอินวิทยาคมเข้าศึกษาดูงาน

วันที่ 27 กันยายน 2565 ได้มีคณะผู้บริหารและครูจากโรงเรียนนาอินวิทยาคม เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย ดร.วีระพันธุ์ ดอนท้วม ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานในครั้งนี้ ณ ห้องพุทธชาติ

 

morepic

เมนูหลัก

ข้อมูลกลุ่มบริหารงาน

บริการข้อมูล

เครือข่าย 9 เตรียมน้อมฯ