บันทึกข้อตกลง

วันที่ 28 กันยายน 2565 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ร่วมกับโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศและโรงเรียนแสนตอวิทยา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามนโยบายโรงเรียนคุณภาพ

 

morepic

เมนูหลัก

ข้อมูลกลุ่มบริหารงาน

บริการข้อมูล

เครือข่าย 9 เตรียมน้อมฯ