พิธีต้อนรับผอ.ชยพล เอ็บมูล

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นายชยพล เอ็บมูล ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ณ หอประชุมฟ้า ชมพู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

 

morepic

เมนูหลัก

ข้อมูลกลุ่มบริหารงาน

บริการข้อมูล

เครือข่าย 9 เตรียมน้อมฯ