รับครูศุภชัย

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ผูบริหารและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลบี ร่วมต้อนรับครูศุภชัย แก้วขาว เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

morepic

เมนูหลัก

ข้อมูลกลุ่มบริหารงาน

บริการข้อมูล

เครือข่าย 9 เตรียมน้อมฯ