รับครูชัญญานุช ครูกาญจนา ครูพงษ์สิทธิ์

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นายชยพล เอ็บมูล ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหารและคณะครู ร่วมต้อนรับครูที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ดังนี้
1. ครูชัญญานุช บุญยะพุกกะนะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2. ครูกาญจนา จิตประสาร ครูแนะแนว
3. ครูพงษ์สิทธิ์ สิงห์อินทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

morepic

เมนูหลัก

ข้อมูลกลุ่มบริหารงาน

บริการข้อมูล

เครือข่าย 9 เตรียมน้อมฯ