ลงนามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นายชยพล เอ็บมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ได้ร่วมกิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมศรีฝางสวางคบุรี

morepic

เมนูหลัก

ข้อมูลกลุ่มบริหารงาน

บริการข้อมูล

เครือข่าย 9 เตรียมน้อมฯ