อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ได้กำหนดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และระบบ DPA ให้แก่แกนนำสถานศึกษา ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมฯ โดยมี นายชยพล เอ็บมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ และคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ได้ร่วมการต้อนรับผู้อำนวยการเขตในครั้งนี้ด้วย

morepic

เมนูหลัก

ข้อมูลกลุ่มบริหารงาน

บริการข้อมูล

เครือข่าย 9 เตรียมน้อมฯ