กิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2565

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 โดย ผอ.ชยพล เอ็บมูล พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ เข้าร่วมกิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โดยช่วงเช้ามีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และร่วมพิธี ณ หอประชุมศรีฝางสวางคบุรี และช่วงบ่าย ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ

morepic

เมนูหลัก

ข้อมูลกลุ่มบริหารงาน

บริการข้อมูล

เครือข่าย 9 เตรียมน้อมฯ