กิจรรมวันคริสต์มาส

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจรรมวันคริสต์มาส โดยนายชยพล เอ็บมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ซึ่งมีกิจกรรมภาคบ่าย ณ หน้าลานท่านพ่อรัชกาลที่ 5

 

morepic

เมนูหลัก

ข้อมูลกลุ่มบริหารงาน

บริการข้อมูล

เครือข่าย 9 เตรียมน้อมฯ