โรงเรียนลับแลพิทยาคมศึกษาดูงาน

วันที่ 6 มกราคม 2566 นายชยพล เอ็บมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะครู และนักเรียนแกนนำ ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนลับแลพิทยาคม

ในการศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 

morepic

เมนูหลัก

ข้อมูลกลุ่มบริหารงาน

บริการข้อมูล

เครือข่าย 9 เตรียมน้อมฯ