ผอ.เขตเข้าเยี่ยมการทดสอบระบบ O-NET

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ คณะติดตาม และผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ เข้าเยี่ยมการทดสอบระบบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

morepic

เมนูหลัก

ข้อมูลกลุ่มบริหารงาน

บริการข้อมูล

เครือข่าย 9 เตรียมน้อมฯ