พิธีการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 นำโดยนายชยพล เอ็บมูล ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสุชาติ กิ่งกัลยา นายคงเดช จันทร์ศรีงาม รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม “พิธีการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด” ณ บริเวณหน้าเสาธง

 

morepic

เมนูหลัก

ข้อมูลกลุ่มบริหารงาน

บริการข้อมูล

เครือข่าย 9 เตรียมน้อมฯ