มหกรรมวิชาการ 46ict

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 นายชยพล เอ็บมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นายสุชาติ กิ่งกัลยา รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

เข้าร่วมการแข่งขันในงาน มหกรรมวิชาการ 46ict กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict และเครือข่าย "46ict จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิต ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม" ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

morepic

เมนูหลัก

ข้อมูลกลุ่มบริหารงาน

บริการข้อมูล

เครือข่าย 9 เตรียมน้อมฯ