พี่ให้น้อง ปรองดองรักอ่าน ห้องสมุดดิจิทัล (TUNU E-Library)

วันที่ 15 กันยายน 2566 นายชยพล เอ็บมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นายสุชาติ กิ่งกัลยา รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการ "พี่ให้น้อง ปรองดองรักอ่าน ห้องสมุดดิจิทัล (TUNU E-Library)

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ซึ่งจัดขึ้นโดยงานห้องสมุดโรงเรียนและส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กลุ่มบริหารงานวิชาการ เพื่อบริการการอ่านที่ทันสมัย สร้างเครือข่ายรักการอ่าน การเรียนรู้ในชุมชน และส่งเสริมให้นักเรียน ครู บุคลากรที่เกี่ยวข้องและชุมชน มีนิสัยรักการอ่านอย่างยั่งยืน โดยมีนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายได้แก่ โรงเรียนบ้านเด่นด่าน โรงเรียนบ้านวังดิน และโรงเรียนบ้านขุนฝาง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ อาคารราชพฤกษ์ TUNU E-Library

morepic

เมนูหลัก

ข้อมูลกลุ่มบริหารงาน

บริการข้อมูล

เครือข่าย 9 เตรียมน้อมฯ