กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์

วันที่ 7-8 ธันวาคม 2561 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ได้นำนักเรียนห้องเรียนพิเศษจำนวน 162 คน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจและทักษะกระบวนการทางด้านดาราศาสตร์

และเป็นการฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ รวมถึงการสังเกตกลุ่มดวงดาวต่างๆบนท้องฟ้า ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากทีมวิทยากร นำโดย ท่านผู้อำนวยการชาตรี บุตรวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 2 และทีมงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โอกาสนี้ได้เชิญ ดร.อรสา ทรงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นประธานในพิธีโครงการค่ายดาราศาสตร์ ณ อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน

 

เมนูหลัก

ข้อมูลกลุ่มบริหารงาน

บริการข้อมูล

เครือข่าย 9 เตรียมน้อมฯ