กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

social

  t32           นางเปล่งศรี  จันคุ้ม
            หัวหน้ากลุ่มสาระ
 
t34  นางสาวคมคาย  ชมภูน้อย

t33       นางกฤษณา  ปลิวศรีแก้ว

  tm 3นางสาวกันยกานต์ ขวัญคำ
   

 

เมนูหลัก

ข้อมูลกลุ่มบริหารงาน

บริการข้อมูล

เครือข่าย 9 เตรียมน้อมฯ