แผนผังโรงเรียน

map school

map

 

ลักษณะที่ตั้งของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

          ตั้งอยู่บนพื้นที่สาธารณประโยชน์นิคมฯลำน้ำน่านอุตรดิตถ์ มีเนื้อที่ 154 ไร่ 3 งาน 40 ตารางวา ห่างจากตัวเมืองอุตรดิตถ์ไปทางทิศเหนือ 16 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

          ทิศเหนือ           ติดกับ   ที่ดินสาธารณประโยชน์นิคมฯลำน้ำน่านอุตรดิตถ์

          ทิศใต้              ติดกับ   ที่ดินสาธารณประโยชน์นิคมฯลำน้ำน่านอุตรดิตถ์

          ทิศตะวันออก     ติดกับ   ถนนสายศิลาอาสน์ – เขื่อนสิริกิต์

          ทิศตะวันตก       ติดกับ   ที่ดินสาธารณประโยชน์นิคมฯลำน้ำน่านอุตรดิตถ์

การปกครอง

          การปกครองในเขตอำเภอเมือง เป็นไปตามระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน แบ่งออกเป็น 16 ตำบล 126 หมู่บ้าน เทศบาล 1 แห่ง สุขาภิบาล 2 แห่ง มีประชากรในพื้นที่บริการของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 6 ตำบล คือ 1.ตำบลงิ้วงาม   2.ตำบลผาจุก   3.ตำบลบ้านด่าน   4.ตำบลขุนฝาง   5.ตำบลวังดิน   6.ตำบลหาดงิ้ว

การคมนาคม

          ทางรถไฟ มีรถไฟสายเหนือ กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ ผ่านจังหวัดอุตรดิตถ์และผ่านอำเภอเมืองอุตรดิตถ์หลายสถานี เช่น วังกะพี้ อุตรดิตถ์ ศิลาอาสน์ ท่าเสา บ้านด่าน  และมีทางรถยนต์สายอุตรดิตถ์ – เขื่อนสิริกิต์ ผ่านหน้าโรงเรียนระหว่างกิโลเมตรที่ 15 – 16

เมนูหลัก

ข้อมูลกลุ่มบริหารงาน

บริการข้อมูล

เครือข่าย 9 เตรียมน้อมฯ