กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

dep

  t41      นางวชิราภรณ์  อินมูล
          หัวหน้ากลุ่มสาระ
 
t44  นายนิติพัฒน์  เสนระศัพท์

t59   นางสาววิชสุณีย์  วิสุทโธ

 
117005   นางสาวมยุรา  ยาไก่ต้อย

 

 

เมนูหลัก

ข้อมูลกลุ่มบริหารงาน

บริการข้อมูล

เครือข่าย 9 เตรียมน้อมฯ