ฝ่ายบริหาร

dir

 

dir CEนายชยพล  เอ็บมูล 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร : 093-2791859
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

LINE ALBUM Photo กลมก ๒๒๐๒๑๐ 12           นายสุชาติ  กิ่งกัลยา  
       รองผู้อำนวยการโรงเรียน
           โทร : 087-1956655
     E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LINE ALBUM Photo กลมก ๒๒๐๒๑๐ 6         นายคงเดช  จันทร์ศรีงาม 
         รองผู้อำนวยการโรงเรียน
            โทร : 081-5341720
      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

เมนูหลัก

ข้อมูลกลุ่มบริหารงาน

บริการข้อมูล

เครือข่าย 9 เตรียมน้อมฯ