ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 นำโดย นายอำนวย สีนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เพื่อศึกษาดูงานการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

เพื่อนำไปพัฒนานักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนชุมชน องค์กรให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งเสริมสร้างชีวิตตามวิถีอยู่อย่างพอเพียงเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมี ดร.วีระพันธุ์ ดอนท้วม ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมฯ ให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษให้กับคณะศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า

 

morepic

เมนูหลัก

ข้อมูลกลุ่มบริหารงาน

บริการข้อมูล

เครือข่าย 9 เตรียมน้อมฯ