กิจกรรม "ประกาศสงครามขยะ"

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ ได้จัดกิจกรรม "ประกาศสงครามขยะ" เพื่อรณรงค์ให้นักเรียนลดปริมาณขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม ให้น่าอยู่น่าอาศัย

และปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนทุกคนเป็นคนที่มีระเบียบวินัยและรักในความสะอาด โอกาสนี้ได้เชิญ ดร.อรสา ทรงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนฯ เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ณ หอประชุมโรงอาหาร

เมนูหลัก

ข้อมูลกลุ่มบริหารงาน

บริการข้อมูล

เครือข่าย 9 เตรียมน้อมฯ